Workshop a diskusia k témam školského zákona a novej legislatívy stavebného zákona

V stredu 31. mája sa opäť stretli starostovia v rámci EVS Novohrad, tentokrát na Mestskom úrade vo Fiľakove. Na stretnutí projektoví manažéri a odborníci jednotlivých oblastí predstavili ďalšie tri nové metodické príručky pre obce. Materiály z oblastí školského zákona a cestovného ruchu doplnili päť predošlých príručiek, ktoré predstavili ešte vo februári. Slúžiť budú obciam okresu ako prehľadný návod určený na zefektívnenie ich práce. Okrem nových príručiek boli témami stretnutia aj nový stavebný zákon či budúcnosť projektu EVS. Viac informácií a online brožúry nájdete na našej stránke v časti “Príručky”.

Čítať ďalej “Workshop a diskusia k témam školského zákona a novej legislatívy stavebného zákona”

PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZIEV HUSK NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ V ROKOCH 2021-2027

Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru nového programu Interreg Maďarsko-Slovensko sa konalo 24. januára 2023 v Budapešti. Po úvodných pozdravoch a príhovoroch, vedúca Spoločného technického sekretariátu predstavila členom monitorovacieho výboru hlavné témy programu, po ktorých nasledoval pracovný plán na nasledujúcich 9 rokov. Členovia schválili harmonogram výzviev na predkladanie žiadostí a zasadnutí monitorovacieho výboru.

Plánovaný harmonogram výziev HUSK na predkladanie žiadostí v rokoch 2021-2027 | Interreg Slovakia-Hungary (skhu.eu)

Čítať ďalej “PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZIEV HUSK NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ V ROKOCH 2021-2027”

V rámci úspešného projektu vzniklo päť nových príručiek pre obce

Projekt Efektívna verejná správa, ktorej partnermi sú mesto Fiľakovo a obec Tomášovce, priniesla ďalšie ovocie. V utorok 14. februára predstavili na Obecnom úrade v Tomášovciach päť nových príručiek. Ďalšie štyri vzniknú počas najbližších mesiacov.

Nové metodické príručky z oblastí stavebného konania, životného prostredia a odpadového hospodárstva a z oblasti cestovného ruchu, budú slúžiť novohradským obciam ako prehľadný manuál pre zefektívnenie ich každodennej práce. „Sú v nich vyložené aktuálne zákony a vyhlášky, analýza súčasného stavu, možnosti pre ďalší rozvoj v danej oblasti či konkrétne príklady z praxe. Sú spracované ako jednoduchý návod, ktorý pomôže obciam pri ich agende,“ ozrejmila senior projektová manažérka a koordinátorka kancelárií vo Fiľakove a Tomášovciach Tímea Kovács. Do jesene majú vzniknúť ďalšie štyri brožúry z oblasti školstva, sociálnej oblasti a o cestovnom ruchu. Brožúry predstavili vyše tridsiatke starostov z Novohradu, ktorým ich rozdali zdarma.

Čítať ďalej V rámci úspešného projektu vzniklo päť nových príručiek pre obce

Program SLOVENSKO

Nové eurofondy na najbližšie roky sú spravované najmä cez nový Program Slovensko. Prostredníctvom neho sa efektívne a spravodlivo investujú vyčlenené prostriedky z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR.

Bližšie informácie Program Slovensko 2021 – 27 | Eurofondy 2020 (gov.sk)

TVORIME_LEPSIE_SLOVENSKO_brozura_BO.pdf – Disk Google

zdroj: https://www.eurofondy.gov.sk/program-slovensko/

NOVÝ PROGRAM INTERREG HUSK JE SCHVÁLENÝ

Európska komisia schválila nový program Interreg medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na obdobie 2021-2027.  Z Európskej únie je na to vyčlenená podpora vo výške 129.000.000 EUR. Dopĺňa to 32.250.000 EUR národného spolufinancovania z maďarskej a slovenskej strany. V súčte je to spolu 161.250.000 EUR na ďalšie programové obdobie na rozvoj prihraničného regiónu. Tu je náhľad do tém, na ktoré v budúcnosti očakávame projektové návrhy. Čoskoro Vás budeme informovať o harmonograme výzvy na predkladanie projektov a mnohých ďalších podrobnostiach.

Budujme partnerstvo aj v rokoch 2021-2027!

Viac na stránke https://www.skhu.eu/aktuality/novy-program-interreg-husk-je-schvaleny