NOVÝ PROGRAM INTERREG HUSK JE SCHVÁLENÝ

Európska komisia schválila nový program Interreg medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na obdobie 2021-2027.  Z Európskej únie je na to vyčlenená podpora vo výške 129.000.000 EUR. Dopĺňa to 32.250.000 EUR národného spolufinancovania z maďarskej a slovenskej strany. V súčte je to spolu 161.250.000 EUR na ďalšie programové obdobie na rozvoj prihraničného regiónu. Tu je náhľad do tém, na ktoré v budúcnosti očakávame projektové návrhy. Čoskoro Vás budeme informovať o harmonograme výzvy na predkladanie projektov a mnohých ďalších podrobnostiach.

Budujme partnerstvo aj v rokoch 2021-2027!

Viac na stránke https://www.skhu.eu/aktuality/novy-program-interreg-husk-je-schvaleny

Ako sa budú čerpať eurofondy 2021-2027 na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách?

Bratislava – 29. januára 2023 – Spôsobu čerpania eurofondov na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách v novom programovom období sa venoval  podcast portálu Euractiv so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity.

Spôsob čerpania eurofondov na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách sa v novom programovom období zmení od podlahy. Pôjde do nich viac peňazí, do projektov, ktoré budú na seba nadväzovať a koordinovať ich bude splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

V podcaste si vypočujete: 

  • prečo marginalizované rómske komunity budú jednou z hlavných priorít nových eurofondov,
  • ako Slovensko doteraz využívalo európske peniaze na pomoc rómskym komunitám,
  • koľko peňazí pôjde v novom programovom období na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám,
  • akým systémom sa budú čerpať.

Podcast si vypočujte TU.

Slovensko má schválené programovanie nového eurofondového obdobia

Program Slovensko predstavuje radikálnu zmenu v celom systéme eurofondov. Doterajších šesť hlavných operačných programov sa v ňom zlúčilo do jediného – s jednými pravidlami, jednou metodikou a jedným manažmentom. Spleť 33 rôznych administratívnych orgánov sa zredukovala na jednu tretinu. Nové fondy EÚ sa budú riadiť jednoduchšími pravidlami podľa nového zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý parlament schválil v marci 2022. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude vykonávať výlučne Úrad pre verejné obstarávanie, aby bol celý proces rýchlejší a pre žiadateľov prehľadnejší. Novinkou sú tiež klientské regionálne centrá, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zriadilo v krajských mestách a žiadatelia o eurofondy a dotácie v nich dostanú kompletné služby a podporu projektov na jednom mieste – priamo vo svojom regióne.

Čítať ďalej “Slovensko má schválené programovanie nového eurofondového obdobia”

Eurofondové projekty budú môcť byť navýšené v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov

Vicepremiérka Remišová: V čase celosvetovej inflácie podávame pomocnú ruku samosprávam – eurofondové projekty budú môcť byť navýšené v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

Metodiku IROP pre poskytnutie dodatočného príspevku nájdete tu:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-15/

Schválenie novej Partnerskej dohody

Takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov pomôže pri rozvoji Slovenska a riešení problémov, ktoré ľudí trápia

Vicepremiérka Remišová v Bruseli slávnostne podpísala schválenie novej Partnerskej dohody: Takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov pomôže pri rozvoji Slovenska a riešení problémov, ktoré ľudí trápia | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

Oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje, že na webových sídlach www.mirri.gov.skwww.skhu.eu a www.enviroportal.sk je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnené podľa § 17 ods. 3 tohto zákona oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027“.