Projekt Efektívna verejná správa priniesol do Novohradu takmer štyri milióny eur

Projekt s názvom Efektívna verejná správa, ktorú v okrese Lučenec realizovali samosprávy Fiľakova a Tomášoviec, sa v októbri končí. Za 30 mesiacov jeho fungovania priniesol obdivuhodné výsledky. Všimla si to aj župa, ktorá chce projekt do budúcna podporiť.

Pilotný projekt, ktorý oficiálne zahájili 17. júna 2021 na Mestskom úrade vo Fiľakove, mal za cieľ zefektívniť fungovanie verejnej správy v okrese Lučenec a podporiť medziobecnú spoluprácu samospráv. Na tento účel získali dve samosprávy spolu takmer pol milióna eur prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Vďaka tomu vznikli dve projektové kancelárie, ktoré sídlili na Mestskom úrade vo Fiľakove a Obecnom úrade v Tomášovciach.

Čítať ďalej “Projekt Efektívna verejná správa priniesol do Novohradu takmer štyri milióny eur”

Fond malých projektov HUSK/SPF/2301

výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu Interreg VI-A HUSK 2021-2027 pre Fond malých projektov je spustená.

Informácie a dokumenty ohľadom novej výzvy nájdete na stránkach:

https://spf-viacarpatia.eu/vyzva-na-predkladanie…/

http://www.viacarpatia-spf.eu/-aktualna-vyzva

V súvislosti s výzvou si Vás dovoľujeme informovať o termínoch INFO DNÍ pre žiadateľov. INFO DNI budú prebiehať osobne aj v online forme.

Na INFO DNI (v osobnej aj online forme) je potrebné sa registrovať tu:

https://forms.gle/psmwbBnDZgwPLcz49

OSOBNE: na základe registrácie obdržíte presné informácie

ONLINE: na základe registrácie obdržíte link na prihlásenie na vybraný online INFO DEŇ.

Online INFO DNI sú poskytované v dňoch utorok a štvrtok v časoch:

10:00 v slovenskom jazyku 

13:00 v maďarskom jazyku 

Workshop a diskusia k témam školského zákona a novej legislatívy stavebného zákona

V stredu 31. mája sa opäť stretli starostovia v rámci EVS Novohrad, tentokrát na Mestskom úrade vo Fiľakove. Na stretnutí projektoví manažéri a odborníci jednotlivých oblastí predstavili ďalšie tri nové metodické príručky pre obce. Materiály z oblastí školského zákona a cestovného ruchu doplnili päť predošlých príručiek, ktoré predstavili ešte vo februári. Slúžiť budú obciam okresu ako prehľadný návod určený na zefektívnenie ich práce. Okrem nových príručiek boli témami stretnutia aj nový stavebný zákon či budúcnosť projektu EVS. Viac informácií a online brožúry nájdete na našej stránke v časti “Príručky”.

Čítať ďalej “Workshop a diskusia k témam školského zákona a novej legislatívy stavebného zákona”

PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZIEV HUSK NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ V ROKOCH 2021-2027

Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru nového programu Interreg Maďarsko-Slovensko sa konalo 24. januára 2023 v Budapešti. Po úvodných pozdravoch a príhovoroch, vedúca Spoločného technického sekretariátu predstavila členom monitorovacieho výboru hlavné témy programu, po ktorých nasledoval pracovný plán na nasledujúcich 9 rokov. Členovia schválili harmonogram výzviev na predkladanie žiadostí a zasadnutí monitorovacieho výboru.

Plánovaný harmonogram výziev HUSK na predkladanie žiadostí v rokoch 2021-2027 | Interreg Slovakia-Hungary (skhu.eu)

Čítať ďalej “PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZIEV HUSK NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ V ROKOCH 2021-2027”