Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru nového programu Interreg Maďarsko-Slovensko sa konalo 24. januára 2023 v Budapešti. Po úvodných pozdravoch a príhovoroch, vedúca Spoločného technického sekretariátu predstavila členom monitorovacieho výboru hlavné témy programu, po ktorých nasledoval pracovný plán na nasledujúcich 9 rokov. Členovia schválili harmonogram výzviev na predkladanie žiadostí a zasadnutí monitorovacieho výboru.

Plánovaný harmonogram výziev HUSK na predkladanie žiadostí v rokoch 2021-2027 | Interreg Slovakia-Hungary (skhu.eu)