Projekt Efektívna verejná správa priniesol do Novohradu takmer štyri milióny eur

Projekt s názvom Efektívna verejná správa, ktorú v okrese Lučenec realizovali samosprávy Fiľakova a Tomášoviec, sa v októbri končí. Za 30 mesiacov jeho fungovania priniesol obdivuhodné výsledky. Všimla si to aj župa, ktorá chce projekt do budúcna podporiť.

Pilotný projekt, ktorý oficiálne zahájili 17. júna 2021 na Mestskom úrade vo Fiľakove, mal za cieľ zefektívniť fungovanie verejnej správy v okrese Lučenec a podporiť medziobecnú spoluprácu samospráv. Na tento účel získali dve samosprávy spolu takmer pol milióna eur prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Vďaka tomu vznikli dve projektové kancelárie, ktoré sídlili na Mestskom úrade vo Fiľakove a Obecnom úrade v Tomášovciach.

Čítať ďalej “Projekt Efektívna verejná správa priniesol do Novohradu takmer štyri milióny eur”

Fond malých projektov HUSK/SPF/2301

výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu Interreg VI-A HUSK 2021-2027 pre Fond malých projektov je spustená.

Informácie a dokumenty ohľadom novej výzvy nájdete na stránkach:

https://spf-viacarpatia.eu/vyzva-na-predkladanie…/

http://www.viacarpatia-spf.eu/-aktualna-vyzva

V súvislosti s výzvou si Vás dovoľujeme informovať o termínoch INFO DNÍ pre žiadateľov. INFO DNI budú prebiehať osobne aj v online forme.

Na INFO DNI (v osobnej aj online forme) je potrebné sa registrovať tu:

https://forms.gle/psmwbBnDZgwPLcz49

OSOBNE: na základe registrácie obdržíte presné informácie

ONLINE: na základe registrácie obdržíte link na prihlásenie na vybraný online INFO DEŇ.

Online INFO DNI sú poskytované v dňoch utorok a štvrtok v časoch:

10:00 v slovenskom jazyku 

13:00 v maďarskom jazyku 

Informácie k Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024 OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV S DÔRAZOM NA OCHRANU OVZDUŠIA (L), ktorú vyhlásil Environmentálny fond.

Termín na podanie žiadosti: 11. december 2023
Oprávnené obdobie: 01.01.2024 – 30.11.2024
Spolufinancovanie: 1% – 5% z COV v závislosti od počtu obyvateľov obce
Výška príspevku: Minimálna výška nie je stanovená.
Pre činnosť L1 je výška maximálnej žiadanej dotácie 500 000 EUR.
Pre činnosť L2 je výška maximálnej žiadanej dotácie 200 000 EUR.
Pre činnosť L3 je výška maximálnej žiadanej dotácie 130 000 EUR
Oprávnení žiadatelia:

  • Obec.
  • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou.
  • Samosprávny kraj.
  • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom
Čítať ďalej “Informácie k Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024 OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV S DÔRAZOM NA OCHRANU OVZDUŠIA (L), ktorú vyhlásil Environmentálny fond.”

Informácie k Výzve Environmentálneho fondu č. B-1/2024 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity OBLASŤ: Ochrana a využívanie vôd

Termín na podanie žiadosti: 13. november 2023
Oprávnené obdobie: 01.01.2024 – 31.08.2027
Spolufinancovanie: 1% z COV
Výška príspevku: Minimálna výška nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku pre obec a činnosti: BV1, BK1, BK2, BK3, BKV – 3 000 000 EUR
Maximálna výška príspevku pre záujmové združenie právnických osôb a činnosti: BV1, BK1, BK2, BK3, BKV – 6 000 000 EUR
Maximálna výška príspevku pre činnosť BVO: 100 000 EUR
Oprávnení žiadatelia:

  • Obec, nachádzajúca sa v aglomerácii do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
  • Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, ktorých priemer počtu ekvivalentných obyvateľov aglomerácie všetkých členov záujmového združenia je do 2 000 ekvivalentných obyvateľov.
Čítať ďalej “Informácie k Výzve Environmentálneho fondu č. B-1/2024 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity OBLASŤ: Ochrana a využívanie vôd”