Projekt s názvom Efektívna verejná správa, ktorú v okrese Lučenec realizovali samosprávy Fiľakova a Tomášoviec, sa v októbri končí. Za 30 mesiacov jeho fungovania priniesol obdivuhodné výsledky. Všimla si to aj župa, ktorá chce projekt do budúcna podporiť.

Pilotný projekt, ktorý oficiálne zahájili 17. júna 2021 na Mestskom úrade vo Fiľakove, mal za cieľ zefektívniť fungovanie verejnej správy v okrese Lučenec a podporiť medziobecnú spoluprácu samospráv. Na tento účel získali dve samosprávy spolu takmer pol milióna eur prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Vďaka tomu vznikli dve projektové kancelárie, ktoré sídlili na Mestskom úrade vo Fiľakove a Obecnom úrade v Tomášovciach.

Ich práca sa zameriavala na tri hlavné činnosti. Prvou bolo vypracovanie metodických materiálov a príručiek s aktuálnymi informáciami a spracovaním zákonov, ktoré boli určené pre samosprávy okresu na zjednodušenie ich práce. Kancelárie sa môžu pýšiť vypracovaním 19 materiálov v podobe 10 príručiek z oblastí stavebného či školského zákona, životného prostredia a odpadového hospodárstva, sociálnych vecí i cestovného ruchu a 9 s nimi súvisiacich metodických materiálov. Ich vypracovanie mala na starosti fiľakovská kancelária.

Ďalším okruhom činností kancelárií bolo vypracovanie nových a aktualizovaných strategických dokumentov, akými boli najmä programy rozvoja obcí či ich územné plány. O možnosť vypracovania strategických dokumentov, ktoré obciam pomôžu aj pri čerpaní eurofondov, prejavilo záujem 31 z 57 obcí okresu. Ich vypracovanie mala na starosti najmä tomášovská kancelária.

Azda najhmatateľnejším prínosom projektu EVS v Lučeneckom okrese bola pomoc a poradenstvo pri vypracúvaní investičných projektov jednotlivých obcí.Príprava žiadostí a podkladov bola pre ne doposiaľ administratívne náročná a nemali na ňu potrebné personálne kapacity.Činnosť mali na starosti obe kancelárie, ktorým sa za posledných 30 mesiacov podarilo pomôcť pri podaní 78 žiadostí o dotáciu v hodnote 7,3 milióna eur, z ktorých bolo doposiaľ implementovaných 35 projektov v hodnote 3,8 milióna eur. Viacero žiadostí je ešte stále na posudzovaní, preto sa hodnota podporených projektov môže ešte zvýšiť.

Náklady na piatich zamestnancov v oboch kanceláriách predstavujú za 30 mesiacov sumu celkovo 251-tisíc eur. Návratnosť projektu EVS je tak viacnásobná. 

Kancelárie poskytovali obciam svoje služby bezplatne. Ich úspešnosť si všimol aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý by chcel byť nápomocný pri ďalšom pokračovaní projektu. Akou konkrétnou formou a či budú služby obciam, ktoré o ne majú stále veľký záujem, poskytované bezplatne aj v budúcnosti, je zatiaľ predmetom ďalších rokovaní.