pre potreby skvalitnenia a zefektívnenia verejných politík v oblastiach úsekov výkonu
originálnych a prenesených kompetencií samospráv. Ide o 5 najzložitejších kompetencií v oblastiach: Stavebné konanie, Ochrana životného prostredia s dôrazom na
nakladanie s odpadom, Školstvo, Sociálne služby a Cestovný ruch.

Nižšie budú zverejnené postupne spracované Príručky na stiahnutie.