Výzva č. 9/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov sa týka nasledujúce programy:

Knižnice: 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc – fáza B, Múzeá: 5.2.2 Akvizícia múzeí, Nové stále expozície – múzeá (výlučne fáza B), Galérie: 5.3.2 Akvizícia galérií, Nové stále expozície – galérie (výlučne fáza B), Mesto kultúry: 6.1.2 Mesto kultúry 2024 – celoročné aktivity

Odovzdanie žiadostí: 14.8.2022 – 11.9.2022

Výška dotácie: 10 000 – 100 000€ Spolufinancovanie: 20%

Čerpanie: 01.10.2023- 31.12.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Knižnice: 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc – fáza B

Oprávnení žiadatelia:

Žiadateľ/-ia musí byť evidovaný/-é v Zozname knižníc Slovenskej republiky ako verejná knižnica (t. j. regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou, regionálna / mestská / obecná knižnica) a musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

  1. vyšší územný celok alebo obec,
  2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC, 
  3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec.

Oprávnené aktivity:

  1. realizácia skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry, 
  2. realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc, predovšetkým krajských a mestských knižníc a ich služieb. Podpora je určená na komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť po skopírovaní nasledovného linku:

https://www.fpu.sk/sk/podpora/5-1-1-b-komplexna-infrastruktura-kniznic-2/