Európska komisia schválila nový program Interreg medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na obdobie 2021-2027.  Z Európskej únie je na to vyčlenená podpora vo výške 129.000.000 EUR. Dopĺňa to 32.250.000 EUR národného spolufinancovania z maďarskej a slovenskej strany. V súčte je to spolu 161.250.000 EUR na ďalšie programové obdobie na rozvoj prihraničného regiónu. Tu je náhľad do tém, na ktoré v budúcnosti očakávame projektové návrhy. Čoskoro Vás budeme informovať o harmonograme výzvy na predkladanie projektov a mnohých ďalších podrobnostiach.

Budujme partnerstvo aj v rokoch 2021-2027!

Viac na stránke https://www.skhu.eu/aktuality/novy-program-interreg-husk-je-schvaleny