Bratislava – 29. januára 2023 – Spôsobu čerpania eurofondov na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách v novom programovom období sa venoval  podcast portálu Euractiv so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity.

Spôsob čerpania eurofondov na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách sa v novom programovom období zmení od podlahy. Pôjde do nich viac peňazí, do projektov, ktoré budú na seba nadväzovať a koordinovať ich bude splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

V podcaste si vypočujete: 

  • prečo marginalizované rómske komunity budú jednou z hlavných priorít nových eurofondov,
  • ako Slovensko doteraz využívalo európske peniaze na pomoc rómskym komunitám,
  • koľko peňazí pôjde v novom programovom období na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám,
  • akým systémom sa budú čerpať.

Podcast si vypočujte TU.