Kontakty

Kancelárie EVS Novohrad vo Fiľakove a v Tomášovciach

Mestský úrad Fiľakovo   – 986 01 Fiľakovo, Radničná 25      

Mgr. Tímea Kovács
Odborník senior
Tel.: +421 944 326 514
E-mail: timea.kovacs@filakovo.sk

Ing. Eva Földiová Odborník junior Tel.: +421 918 847 659 E-mail: eva.foldiova@filakovo.sk

Obecný úrad Tomášovce – 985 56 Tomášovce, Partizánska 132/7

Ing. Milan Haluška
Odborník senior
Tel.: + 421 949 488 890
E-mail: milan.haluska@tomasovce.sk

www.evsnovohrad.sk

www.reformuj.sk